Diversiteit op de Werkvloer: Een gids voor personeelsmanagers om divers talent aan te nemen, te behouden en te omarmen

Verschillende teams vereisen verschillend talent. Sommige functies zijn moeilijker in te vullen dan andere. Daarom is het niet alleen belangrijk, maar essentieel voor elke organisatie om personeelsbegeleiding aan te bieden om ervoor te zorgen dat ze toegang krijgen tot de beste talenten met verschillende achtergronden. Als u bijvoorbeeld op zoek gaat naar een software-engineer die goed overweg kan met C++, heeft gewerkt aan projecten voor grootschalige bedrijfssoftware en ervaring heeft met een objectgeoriënteerde programmeertaal, is het gemakkelijker om iemand te vinden die aan deze eisen voldoet, zodat er niet zo breed gezocht hoeft te worden. Dat gezegd zijnde, is het vinden van divers talent ook geen sinecure. Er komen heel wat uitdagingen kijken bij het aanwerven van mensen met verschillende achtergronden en culturen – daarom is het des te belangrijker dat HR-managers op elk niveau van de organisatie weten hoe ze die mensen effectief kunnen identificeren, aanwerven en behouden.

Personeelsbegeleiding

Wat is diversiteit op de werkvloer?

Diversiteit op de werkvloer is de combinatie van kenmerken en eigenschappen die individuen, teams en organisaties inbrengen. Het kan worden gedefinieerd als de verschillen tussen mensen die mensen verschillend maken, die samenkomen om een organisatie uniek te maken.

Waarom is het belangrijk om divers talent aan te werven en te behouden?

Een divers team kan veel vaardigheden en bekwaamheden meebrengen die waardevol zijn voor de organisatie. Het kan organisaties ook helpen om te groeien en zich aan te passen aan de behoeften van de 21e eeuw. Als uw team bijvoorbeeld een mix bevat van mensen die bedreven zijn in marketing en design, kunt u putten uit hun verschillende gezichtspunten om met nieuwe ideeën te komen om uw bedrijf te verbeteren. Bovendien kunnen diverse teams ook inspireren tot creativiteit en oplossingen vinden die normaal gesproken niet op de radar staan, wat kan leiden tot nieuwe en innovatieve ideeën die een game changer voor het bedrijf kunnen zijn.

Waarom zijn er nog steeds zoveel uitdagingen voor HR-managers die hun personeelsbestand willen diversifiëren?

HR-managers worden uitgedaagd door een aantal factoren die hen ervan kunnen weerhouden om mensen aan te werven die niet in hun huidige pool van kandidaten zitten. Een van de meest voorkomende problemen waarmee veel HR-managers te maken krijgen, is de onbewuste vooringenomenheid die ze in de loop der tijd ontwikkeld kunnen hebben. Die vooringenomenheid kan gebaseerd zijn op onbewuste associaties en verbanden die gevormd zijn door eerdere ervaringen, waardoor ze een bepaald beeld hebben gekregen van bepaalde groepen mensen.

Belangrijkste bevindingen

Door de uitdagingen waarmee HR-managers geconfronteerd worden bij het diversifiëren van hun personeelsbestand, zijn veel HR-professionals gaan geloven dat het proces om divers talent te vinden te moeilijk is om te beheren. De statistieken tonen echter aan dat dit helemaal niet het geval is. In feite kunnen organisaties van elke omvang de uitdagingen die gepaard gaan met het aanwerven van divers talent aanzienlijk verlichten door een paar belangrijke strategieën te volgen. – Onderzoek en bepaal de specifieke vereisten voor de functies die uw organisatie moet invullen. – Creëer een pijplijn van divers talent voor toekomstige functies. – Werf op culturele geschiktheid en vind de juiste persoon voor de baan.