De beste accountantskantoren ter wereld

Gratis stockfoto met accountant, audit, bankbiljetten

De overheid heeft hands down de beste accountantskantoren ter wereld. Het is zo gemakkelijk om een accountantskantoor te beginnen, u kunt reclame maken voor een gloednieuw gebouw, en locatie, en openen met een snelle overschrijving van geld naar de bestaande vestiging die u kent, zelfs van een internetsite.

De moeilijkste beslissing die een accountantskantoor moet nemen is wie te benoemen als hun veterinaire accountant. Het is een feit dat ongeveer 70% van de accountantskantoren minder dan 80 jaar oud zijn.

Vergeet niet dat de overheid niets van boekhouden afweet en vertrouwt op de accountants die zij aanstellen om daarvoor te zorgen, en dat niets gevraagd of onderzocht zal worden in verband met de tijd die de klant betaalt. Het is een feit dat niet elk accountantskantoor hetzelfde is. De salarissen in de privékantoren kunnen iets hoger liggen door de waarde die zij hechten aan de Petite fractions, dat wil zeggen het contante geld.

Hoeveel kan een slechte accountant kosten? Velen zijn zo slecht dat zij de cliënt zelfs voor lange tijd, zelfs gedurende een aantal jaren, van verdere zakelijke vooruitzichten kunnen doen afzien. Een kantoor met een slechte accountant is moeilijk aan te trekken, omdat er te veel accountantskantoren zijn die niet bevoegd zijn om recht of boekhouding uit te oefenen. Als u op zoek bent naar een accountantskantoor in Apeldoorn, of omgeving, of waar ook ter wereld, onthoud dit dan. Iedereen die op het internet reclame maakt voor een goede deal moet meer worden onderzocht, vooral als ze u dwingen een vergoeding te betalen of een boek te kopen op het internet of via een website. Het is een eenvoudige zaak om naar het internet te gaan en de naam van uw stad en staat, of stad en provincie in te typen, en een paar handen achter gesloten deuren te vinden, waar een persoon of firma aan wie u geld betaalt, niet te vinden is.

Als u wordt opgelicht, maak u dan geen zorgen, probeer in de eerste plaats geen onderzoek in te stellen, neem geen contact op met de firma die u heeft ingehuurd om formeel een klacht in te dienen, werk dit op eigen houtje uit. Zelfs indien u geen klacht ontvangt via uw procedure, benader nooit een firma die niet geregistreerd is bij de AAT, of geregistreerd onder de Structural Agreements Act, of geregistreerd bij de Secretary of State als een professional bevoegd om te praktiseren in Australië.

Indien de accountant of het incassobureau waarmee u te maken krijgt, op een lijst staat, dient u altijd na te vragen wat de stand van zaken is bij uw terugkeer. Dit moet de tijd, plaats en datum omvatten, om uw ontmoeting te verifiëren. Indien zij u dit niet kunnen verschaffen, zoek dan een ander bedrijf om mee samen te werken, voordat u een procedure begint.

Hier is een lijst met tips om te proberen te helpen piket meer accountants in Apeldoorn.

1) Controleer of het bedrijf het groene sein heeft gekregen van de ATO. Als u het bedrijf belt, vindt u op de website van het bedrijf, een link voor een routebeschrijving. Informeer bij de ATO hoe lang het al telefonisch gaat. Kijk in de Gouden Gids en neem telefonisch contact op met de bedrijven zonder emoties. Wees er zeker van dat u het proces hebt voltooid door de Gouden Gids te controleren.

2) Controleer de Gouden Gids, het internet, en de bedrijfspagina's van Trading Practice Australia, Dun and Bradstreet en Wall Street, om uit te vinden wie een goede reputatie heeft op het gebied van hulp bij schulden of financiële problemen, wie gekwalificeerd is, en wie een goede geschiedenis heeft. Sommige accountants zijn bekwamer dan andere, en zullen niet zo coöperatief zijn, of even snel. Vraag altijd naar hun kwalificaties, bestudeer de kandidaten professionele achtergrond, en hoe lang ze al bij het bedrijf, of in het bedrijfsleven. Vraag af en toe naar hun laatste App, om deze feiten te verifiëren.

3) Controleer hun pensioenen en pensioenregelingen om hen hieraan te herinneren. Vraag de boekhouder of zij pensioenuitkeringen van de vorige baan hebben ontvangen, of zullen ontvangen. Controleer de details van de betalingen, of kunnen deze worden achterhaald uit de boekhouding van de vorige werkgever? Als u denkt dat dit belangrijk is, maar niet weet waar te beginnen, praat dan met een belastingaccountant.

4) Vraag een aantal accountants of zij betrokken zijn geweest bij een proces over diefstal in Mayfair Trading. De Attorney General's Services Board schat dat een vloed van 74 fraudes op handelaars resulteerde in verliezen van £65.000. Zij benadrukken dat dit slechts één kant van de medaille is, en dat dit voorbeeld van fraude aantoont hoe gemakkelijk consumenten het doelwit kunnen worden. Als u betrokken bent of bevriend bent met een boekhouder in spe, ga dan altijd naar de politie en vertel het hen. Als u op uw hoede blijft en ervoor zorgt dat u de persoon kunt vertrouwen, kunt u het verder onderzoeken en stappen ondernemen om te voorkomen dat het nog eens gebeurt.

5) Controleer de referenties van de accountant, de makelaarsverklaringen en het werkterrein van het bedrijf. Als er ooit een klacht is of een vermoeden van fraude, zal er een patroon van activiteiten achter zitten, het beste om de dief te vangen voordat de verliezen oplopen.

6) Kijk wie de werkgever van de accountant is.